Kadir gecesi ve Sarı Abdullah Efendi’nin Mesnevi şerhinin ilk 18 beyti üzerine bir sohbet

Bu sohbet, H Yayınlarının #yazarlarevinizde serisinin bir parçası olarak doğmuştur. Bahsi geçen eserin ismi “Mesnevi’nin Parlak Cevherleri”dir. 17. yüzyıl ariflerinden Sarı Abdullah Efendi’nin ortaya koyduğu bir şerhidir. Bu kitap, tasavvuf dünyasının mihenk taşlarından olan Hz Mevlana’nın Mesnevi’sinin ilk 18 beyit şerhininin Osmanlı Türkçesini, transkribe edilmiş metnini ve sadeleşmiş halini içerir.Yazar

Aslınur

Aslınur yazarak, çizerek, resmederek, çevirerek, manevi turlar ve online dersler tasarlayarak Anadolu hikmet kültürünü modern zamanlarda canlandırmaya gayret ediyor. Boğaziçi Üniversitesinde okuduğu İngiliz Edebiyatı ve Türk Edebiyatı bölümleri, doğu ve batı arasında köprü kurmasına yardımcı oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İlahiyat fakültesinde İslam edebiyatı bölümünde yaparken tasavvuf edebiyatında özellikle Hz Mevlana’nın Mesnevi’sinde derinleşme şansını yakaladı. Bu sayede, Anadolu hikmet geleneğinden gelen eserleri günümüz diline ve kültürüne çevirme tutkusunu keşfetti. Bu çevirinin, kolektif şifaya ve barışa olan katkısını daha yakından keşfetmeye başladı.

Güzelliği Paylaş

copyright – all rights reserved – Gizlilik Şartnamesi

web sitesi yapımı fromEssence.com

Global footer