İslam Tasavvufu


Beraat etmek

  Hicri takvime göre yeni bir gün, gün batımıyla birlikte başlar ve bir sonraki gün akşam ezanı ile sona erer. Yani bugün, 17 Mart Perşembe günü akşam ezanı ile birlikte Recep 15’e merhaba diyor ve Berat kandilini Cuma akşamına kadar ağırlıyor olacağız.  Beratın aslı beraettir. Beraet kelime manasıyla bir zorluktan, yükümlülükten  kurtulm…

Şaban Ayı ve Rıza Kapısı

Şaban Ayı ve Rıza Hakkın ve hakikatin, belli ritüeller ve geleneklerle hatırlandığı alanlar, sembolik manada güçlü bir etkiye sahiptir. Zihnimizin ötesindeki o bilinmez (bilinip de unutulmuş olan ) alana dokunma şansını verirler bize. Diğer dinlerde ve kadim geleneklerde olduğu gibi İslam dünyasında da kutsalla karşılaşma alanları olarak belli…

Bela Köyünün Fanileri

Yeni yılın ilk ayından herkese merhaba! Hepimizin içinde bulunduğu çağın kabul ettiği bir zaman anlayışı var. Bunun yanında farklı zaman akışları da var. Zaman dediğimiz olgu, kırılıyor, bükülüyor, eğiliyor. Ayın döngülerine göre seyreden hicri takvime göre ise yeni yılın ilk ayının içerisindeyiz. Yani Muharrem’in. Muharrem; haram olan demek….

Teslimiyet Üzerine

  Teslimiyet meselesinin temelinde ilk olarak özne nesne ilişkisine bakmak gerekiyor. Kim teslim olan, kim teslim olunan? Burada iki gözlük kullanabiliriz, teşbih (hakikat) ve tenzih (şeriat) gözlüğü. Çabamız hangi gözlüğü nerede kullanmamızın bize ve bütüne hizmet edeceğine dair içimizdeki bir ayırt etme sezgisine (furkan) bağlanabilmek. …

Recep Ayı

Neye rağbet halindeysen ona hamilesin. Rağbet edilen rahme düşer, rağbette gösterilen çaba da rahme atılan bu arzu tohumunun büyümesini sağlar. Mircea Eliade (the sacred and the profane-kutsal ve profan) adlı kitabında şunları söyler: Kutsalın yapılabilecek ilk muhtemel tanımı dünyeviden (profan) farklı olmasıdır. Kutsal kendini dünyeviden fark…

Rıza Üzerine

Allah senden razı olsun derler ve bazen şu cevap gelir: Sen Allah’tan razı mısın? Rızayı çoğu zaman karşı taraftan/ötekinden devşirme eğilimimiz var. Zaten o benden razı olunca işler kolaylaşıyor ve ben de otomatik olarak razı oluyorum. Ya karşı taraf benden razı olmadığında ya da bununla ilgili herhangi bir meselesi yoksa ne yapacağım? …

Amine Anne ve Mevlid Kandili

  Ne zaman Mevlid kandili gelse gülümseyerek çocukluğumu hatırlarım. Evi nazenin bir heyecan kaplardı. Akşam olur, insanlar camiileri doldururdu. Akrabalar bazen zoraki ve sırf ayıp olmasın diye bazen de kalpten tek tek aranır, kandiller kutlanır, bu vesileyle hal hatır da sorulurdu. Sonra televizyonda canlı yayınla camiden bağlanan hoca…

Tasavvuf’ta Nefes

Tasavvufi geleneğe göre nefesten önce nefh var. Nefh üflemek demek. Allah’ın Hz Adem’e kendi ruhundan üflemesi. Sad Suresi 72. ayette “Ben ona insan şeklini verdiğim ve kendi ruhumdan üflediğim zaman” ifadesi geçer. Sufilere göre tüm varlıklar aslında Allah’ın mertebe mertebe açılımıdır. Bu yüzden her şeyin temeli tevhid yani birliktir. Eğer b…

Şahitlik

Sıkı sıkıya tutunduğum değerlerim ve doğrularım, ilişkide bulunduğum diğer varlıkların değerlerini ve doğrularını görmeme engel olduğunda benim için şiddetsiz olan iletişim yöntemi diğer varlık için şiddetli olabilir.  Sufilere göre şiddetsiz iletişim, muhatabımın kendine has dilini ve ihtiyaçlarını o anın gerektirdiği koşullar çerçevesinde ona …

Güzelliği Paylaş

copyright – all rights reserved – Gizlilik Şartnamesi

web sitesi yapımı fromEssence.com

Global footer