Aslından Gelenler 3


Halk içre bir âyineyem herkes bakar bir ân görür 
Her ne görür kendi yüzün ger yahşî ger yamân görür
 
Şol câhil ü nâdânı gör örter Hakk’ı inkâr edüp
Kâmil olanlar kâmillerin herbir sözün burhân görür 
 
Medh ile zemmi âlemin kıymetde bir hardal dürür
Har o durur harmânda ol buğdayı kor samân görür 
 
Tutdu rikâbın ârifin nice selâtîn-i evvel 
Kâmil olan sultânı gör dervîşi ol sultân görür 
 
Dervîşi Hakk yakmış iken anı yakan sultâna bak 
Hammâm içinde dilberi görmez gözü külhân görür 
 
Dedi ulular “levn-i mâ levn-i inâ” dır şübhesiz 
Kâne boyanmış göz hemîn Nîl ü Fırât’ı kân görür 
 
Ol dilberin mehdî adı sükker dürür halka tadı 
Mısrî çeker bu mihneti ol râhat-ı Rahmân görür

Güzelliği Paylaş

copyright – all rights reserved – Gizlilik Şartnamesi

web sitesi yapımı fromEssence.com

Global footer